Odstąpienie od umowy

Wersja PDF

IMIĘ , NAZWISKO ADRES KONSUMENTA                                              DATA

 

 

 

                                                                     ANNA MIKA SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD 
                                                                              W KAZIMIERZY WIELKIEJ
                                                                       28-500 KAZIMIERZA WIELKA  UL 1MAJA 29

 

OŚWIADCZENIE  O ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

OŚWIADCZAM  ŻE  ZGODNIE Z  ART. USTAWY  Z DNIA  30MAJA2014 R  .O PRAWACH  KONSUMENTA

/Dz.U.2014 R POZ.827 /ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY  ZAWARTEJ W DNIU     ............................

DOTYCZĄCEJ  ZAKUPU TOWARU. ...............................................................................

 

 

 

                                                                                                                                                           PODPIS KONSUMENTA

 

                            

                                                     

*PROSZĘ O WYSŁANIE TOWARU  Z DOWODEM ZAKUPU/ PARAGON ,LUB  INNY DOWÓD ZAKUPU

*ZWROT PŁATNOŚCI DOKONUJEMY PRZU UŻYCIU TAKICH SAMYCH METOD PŁATNOŚCI JAKI ZOSTAŁY UŻYTE  W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI

 

ADRES WYSYŁKI TOWARU ; ANNA MIKA SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD 28-500 KAZIMIERZA WIELKA